Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

September: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2016 ökat med 73 700 och uppgick i september till 541 300. Nettoinflödet under september var 2 270* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 20 300* MSEK under 2016.
September
2016
Augusti
2016
Förändring
månad %
September
2015
Förändring
år %
Antal affärer** per dag, st  78 400* 81 800 -4 53 500 47
Sparkapital, MSEK 222 900 218 700 2 170 700 31
Utlåning, MSEK 7 520* 7 160 5 5 880 28
varav Bolån, MSEK 3 600* 3 410 6 2 480 45
Inlåning, MSEK 34 500* 35 200 -2 31 500 10
Kunder, st 541 300 532 400 2 443 900 22
Konton, st 994 700 978 500 2 805 800 23
Nettoinflöde, MSEK 2 270* 2 110 8 880 158

*   Preliminära siffror.
** Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.