Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Tobii väljer Avanza för tjänstepensioner

Tobii AB ger sina 260 medarbetare i Sverige en tjänstepension utan försäkringsavgifter genom att välja Avanza som leverantör.

"En pensionslösning utan försäkringsavgifter tillsammans med våra enkla digitala beslutstöd ger Tobiis medarbetare de bästa förutsättningarna till en högre pension. En total avgift på 1,5 procent är inte ovanligt i branschen, vilket näst intill halverar pensionen på 40 år. Vi välkomnar Tobii till Avanza”, säger Annika Saramies, VD Avanza Pension.

Avanzas erbjudande till Tobii omfattar tjänstepension och riskförsäkringar för 260 medarbetare och gäller från 1 juni 2016. Medarbetarna får en tjänstepension utan försäkringsavgifter och en entréportfölj med låga avgifter erbjuds dem som inte själva vill ta aktiva placeringsbeslut. Genom digitala beslutsstöd underlättas för de som vill göra egna val. Hur pensionskapitalet utvecklas går enkelt att följa via sin smarta telefon eller webben.

“Det var framför allt de kostnadsmässiga fördelarna för våra anställda och den användarvänliga lösningen, som uppmuntrar till att man engagerar sig i sitt sparande, som gjorde att valet föll på Avanza. Vi hoppas och tror att våra anställda kommer att bli mycket nöjda med Avanza som leverantör och att många kommer att bli mer aktiva kring sitt tjänstepensionssparande”, säger Cecilia Eriksson, Global HR-direktör på Tobii AB.