Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

April: Fondsparare söker mer tillväxt

Fondspararna gör 1,9 fondbyten per konto under april. Fondhandeln fortsätter på en hög nivå och är nära rekordnoteringen i mars, visar statistik från 490 000 fondkonton hos Avanza. "Fondspararna är nu mer optimistiska och letar tillväxt; i Europa- och Indienfonder liksom i tillväxtfonder. Samtidigt lämnar vi ett av våra äldsta val; USA-fonderna. Det är också tydligt att vi går från gamla, trötta och dyra fonder till nyare och vassare; både inom aktie- och räntefonder", säger Claes Hemberg sparekonom Avanza.

Fondhandeln är på en historiskt hög nivå och spararna köper fonder för tionde månaden i rad.

”Tre av fyra fondkronor går till aktiefonder. Vi städar samtidigt på fondkontot och bland Sverigefonder väljer vi mest lågprisfonder och i utlandet mer aktivt förvaltade fonder. Det är enligt skolboken. Vi väljer överlag bort fonder som har gått starkt till förmån för de som har ljusare prognoser, säger Hemberg.

Fondspararna gör samtidigt, likt många professionella investerare, ett tydligt skifte från USA- till Europafonder.

”Efter flera gyllene år i USA räknar allt fler fondsparare med att Europa ska ge mer de närmaste åren. Spararna väljer antingen breda och billiga Europafonder eller smala och lite dyrare med europeiska småbolag”, säger Hemberg.

Säljlistan domineras av korträntefonder.

Mest köpta (apr) Mest sålda (apr)
Företagsobligationsfonder Korträntefonder
Sverigefonder USA-fonder
Tillväxtfonder Brasilienfonder
Indienfonder Rysslandsfonder
Europafond Småbolagsfonder
Källa: 490 000 fondkonton hos Avanza.

”Svenskarna upptäcker allt mer kursrasen i korträntefonder. Men vi har fortfarande 100-tals miljarder sparat där, trots att de ofta är dyra och dessutom gått minus i år. Att lämna dem helt kommer i det nuvarande tempot ta flera årtionden. Men även om tempot är lågt så är valen ofta synbart kloka då spararna istället väljer aktiefonder eller företagsobligationsfonder”, säger Hemberg.

Fondhandel privatpersoner
 

April 
2017
 
Mars
2017
 
Förändring
månad %
 
April
2016
 
Förändring år % 
Fondaffärer per konto och mån, st 1,9 2,0 -5 1,4 36
Fondaffärer, st 943 000 943 700 0 521 000 81
Fondaffärer per dag, st 31 400 31 500 0 18 000 74
Omsättning i fondsparandet, MSEK 7 900 8 200 -4 3 900 103
Omsättning i fondsparandet, %* 12 13 -8 8 50

* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder. Källa: Avanza