Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

April: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2017 ökat med 46 400 och uppgick i april till 617 000. Det innebär en ökning med 8 050 kunder under april. Nettoinflödet i april var 2 030* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 10 700* MSEK hittills under 2017. I nettoinflödet för april 2016 ingick 1 200 MSEK från det utökade samarbetet med Remium.
April
2017
Mars
2017
Förändring
månad %
April
2016
Förändring
år %
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  52 800* 53 000 0 42 300 25
Sparkapital, MSEK 255 100 246 300 4 193 200 32
Utlåning, MSEK 8 790* 8 760 0 6 730 31
  varav bolån 4 500* 4 460 1 2 940 53
  varav värdepapperskrediter 4 290* 4 290 0 3 790 13
Inlåning, MSEK 36 300* 35 000 4 32 600 11
Kunder, st 617 000 609 000 1 500 200 23
Nettoinflöde, MSEK 2 030* 2 690 –25 3 050 –33

*  Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.