Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Auto – enkel, billig och automatisk förvaltning

Idag lanseras Avanza Auto, ett smart och billigt sätt att förvalta sina pengar. Avanza Auto är speciellt framtaget för alla som vill spara på ett bättre sätt, men som inte känner att de har tiden, intresset eller kunskapen att själv löpande fatta aktiva beslut.

”Det ska vara enkelt att få en bra förvaltning av sina sparpengar. Avanza Auto gör att fler kan ta det här viktiga steget och är perfekt för dig som inte själv aktivt vill fatta löpande beslut”, säger Johan Prom VD på Avanza.

Avanza Auto är samlingsnamnet för sex specialfonder (Auto1-6) med olika riskprofil och placeringshorisont. Varje fond utgör en portfölj av värdepapper, som förvaltas av Avanza Fonder AB. Förvaltningen optimeras löpande baserat på en modern portföljteori framtagen av nobelpristagare och världsledande forskning. Som kund väljer du själv den fond som passar din riskprofil och placeringshorisont bäst. Och det till en riktigt låg förvaltningsavgift på bara 0,35%.

Investeringen kan göras med ett startbelopp från 1 krona eller genom att starta ett månadssparande från 100 kronor. Som ytterligare inspiration och uppmuntran att komma igång med ett sparande visar Avanza Auto på ett enkelt och illustrativt sätt hur olika nivåer av sparande påverkar den förväntade utvecklingen.  

”Förutom att erbjuda en effektiv förvaltning av dina pengar är lägsta möjliga startbelopp och lågt pris självklarheter. Avanza Auto specialfonder fungerar dessutom för alla kontotyper som aktie- och fondkonto, ISK och tjänstepension”, fortsätter Johan Prom.