Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza lanserar Sveriges billigaste bolån utan krav på sparkapital

Avanza erbjuder bolån till en ränta på 1,29 procent - med god marginal den lägsta snitträntan utan krav på sparkapital. Initialt vänder sig erbjudandet till en utvald del av kunderna för att utökas till allmänheten i början av nästa år. Bolånet avser kunder med en belåningsgrad på högst 60 procent, vilket motsvarar mer än hälften av Sveriges totala bolånevolym.

Erbjudandet bygger på en modell med bolånefond, där pensionsbolag och andra institutionella investerare ges möjlighet att investera. Det ger ett billigare bolån och dessutom bättre avkastning för Sveriges pensionärer. Konceptet är väl beprövat i andra länder i Europa.

”Genom att låna ut pengar från en bolånefond introducerar vi, tillsammans med Stabelo, ytterligare ett finansieringsalternativ på svensk bolånemarknad. Det är positivt för både bolånekunder och pensionssparare,” säger Rikard Josefson, VD Avanza.

Bolånet erbjuder en färdigförhandlad ränta, som vid en bindningstid på 3 månader är 1,29 procent. Detta kan jämföras med bankernas snittränta på 1,57 procent*. Hos Avanza slipper man dessutom påfrestande omförhandlingar, ansökningsprocessen är digital och det finns inga krav på övriga engagemang.

”Avanzas bolån med samma låga ränta för alla gör bolånet till landets mest rättvisa. Det finns samtidigt inga krav på sparkapital eller på att vara helkund,” fortsätter Rikard Josefson.

Stabelo är kreditgivare och Avanza distributör av bolånen. Bolåneerbjudandet utgör en
mindre del av den aviserade kostnadsökningen för 2017 med bland annat fyra till fem nya medarbetare. Avanzas ägande i Stabelo uppgår till strax under 20 procent. Målet på 1 miljon kunder 2020 står fast.

Informationen i detta pressmeddelande anknyter till tidigare annonserad information kring Avanzas samarbete med Stabelo AB publicerad i pressmeddelande den 15 mars 2017 samt i delårsrapporten för första kvartalet den 20 april 2017.

* Beräknat på snitträntan för Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar och SBAB per sista oktober.

Ladda ner