Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Beslut på Avanzas extra bolagsstämma

 · Regulatorisk information

En extra bolagsstämma hölls idag i Stockholm under Sven Hagströmers ordförandeskap.

Incitamentsprogram

Bolagsstämman beslutade om ett nytt incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet löper ut i augusti 2020. Teckningsoptionsprogrammet omfattar totalt
450 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av lika många aktier. Om samtliga optioner utnyttjas ger det en utspädning om en och en halv (1,5) procent.

”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017 klockan 11:30 (CET)."