Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

December: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2016 ökat med 103 000 och uppgick i december till 570 600. Det innebär en ökning med 8 790 kunder under december. Nettoinflödet var 2 010* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 26 500* MSEK under 2016.
December
2016
November
2016
Förändring
månad %
December
2015
Förändring
år %
Antal affärer** per dag, st  94 400* 99 700 –5 82 300 15
Sparkapital, MSEK 231 000 226 000 2 191 600 21
Utlåning, MSEK 8 180* 7 980 3 6 540 25
  varav bolån 4 060* 3 870 5 2 720 49
  varav värdepapperskrediter 4 130* 4 110 0 3 820 8
Inlåning, MSEK 34 900* 34 500 1 30 300 15
Kunder, st 570 600 561 900 2 467 600 22
Konton, st 1 051 900 1 034 500 2 851 700 24
Nettoinflöde, MSEK 2 010* 2 160 –7 2 020 0

*  Preliminära siffror.
** Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

Till följd av Nasdaqs årliga genomgång av börsvärden handlas Avanza-aktien från den 2 januari 2017 på Nasdaqs storbolagslista som omfattar företag med ett börsvärde på över 1 miljard euro.