Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Henrik Källén som ingår i Avanzas koncernledning lämnar efter 17 år

 · Regulatorisk information
Henrik Källén, COO och vVD för Avanza Bank Holding AB och dotterbolaget Avanza Bank AB, har meddelat att han önskar lämna sin tjänst efter 17 år. Henrik har sex månaders uppsägningstid och kommer att arbeta kvar under en övergångsperiod för att säkerställa en smidig övergång till sin efterträdare. Efterträdare är ännu inte utsedd.

Henrik Källén har varit medlem i koncernledningen sedan 2003 och haft en mängd olika befattningar inom Avanza, senast som tf VD men också olika chefs- och styrelseroller samt som VD för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension. Henrik kommer att arbeta kvar under en del av sin uppsägningstid som är sex månader. Han har ännu inte bestämt vad han ska ta sig an härnäst.

”Jag har varit med under Avanzas fantastiska resa nästan sedan start – 17 år är en lång tid även om det går fort när man har roligt. Vi har åstadkommit fantastiskt mycket för att göra det billigare, bättre och enklare för våra kunder och det kommer Avanza fortsätta att göra.”, säger Henrik Källén. 

”Det är alltid tråkigt att mista en duktig och mycket omtyckt kollega, men jag har full respekt för hans beslut. Henrik har varit av stor betydelse för Avanza, och inte minst för mig i min roll. Jag önskar Henrik stort lycka till i hans fortsätta karriär”, säger Johan Prom, VD Avanza.

”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017 kl. 12:00 (CET)."