Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Januari: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under januari 2017 ökat med 16 200 och uppgick vid månadens slut till 586 800. Nettoinflödet under januari var 3 480* MSEK.
Januari
2017
December
2016
Förändring
månad %
Januari
2016
Förändring
år %
Antal affärer** per dag, st  96 900* 93 800 3 84 300 15
Sparkapital, MSEK 235 700 231 000 2 181 500 30
Utlåning, MSEK 8 470* 8 180 4 6 520 30
  varav bolån 4 200* 4 060 3 2 780 51
  varav värdepapperskrediter 4 270* 4 130 3 3 740 14
Inlåning, MSEK 34 600* 35 000 –1 31 700 9
Kunder, st 586 800 570 600 3 477 200 23
Konton, st 1 075 000 1 051 900 2 869 200 24
Nettoinflöde, MSEK 3 480* 2 010 73 2 240 55

*   Preliminära siffror.
** Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.