Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juni: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2017 ökat med 66 200 och uppgick i juni till 636 900. Det innebar en ökning med 9 960 kunder under juni. Nettoinflödet i juni var 3 490* MSEK, vilket gav ett totalt nettoinflöde på 17 300* MSEK hittills under 2017. I nettoinflödet för juni 2016 ingick 300 MSEK från det utökade samarbetet med Remium.
Juni
2017
Maj
2017
Förändring
månad %
Juni
2016
Förändring
år %
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  55 600* 54 200  3 55 800 0
Sparkapital, MSEK 261 600 261 000 0 199 200 31
Utlåning, MSEK 8 760* 8 610 2 6 620 32
  varav bolån 4 660* 4 580 2 3 020 54
  varav värdepapperskrediter 4 100* 4 030 2 3 600 14
Inlåning, MSEK 40 300* 38 700 4 34 900 15
Kunder, st 636 900 626 900 2 516 900 23
Nettoinflöde, MSEK 3 490* 3 190 9 2 580 35

*  Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.