Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Mars: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2017 ökat med 38 400 och uppgick i mars till 609 000. Det innebär en ökning med 9 200 kunder under mars. Nettoinflödet i mars var 2 690* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 8 620* MSEK hittills under 2017.
Mars
2017
Februari
2017
Förändring
månad %
Mars
2016
Förändring
år %
Antal affärer** per dag, st  95 300* 104 600 –9 63 500 50
Sparkapital, MSEK 246 300 243 900 1 188 900 30
Utlåning, MSEK 8 760* 8 690 1 6 690 31
  varav bolån 4 460* 4 310 3 2 890 54
  varav värdepapperskrediter 4 290* 4 380 2 3 800 13
Inlåning, MSEK 35 000* 33 700 4 32 500 8
Kunder, st 609 000 599 800 2 493 800 23
Konton, st 1 120 500 1 098 600 2 903 500 24
Nettoinflöde, MSEK 2 690* 2 450 10 970 177

*  Preliminära siffror.
** Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.