Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Oktober: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2017 ökat med 112 100 och uppgick i oktober till 682 800. Det innebär en ökning med 14 600 kunder under oktober. Nettoinflödet i oktober var 3 120* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 26 300* MSEK hittills under 2017.

Avanza Auto, som lanserades i slutet av september, har haft ett starkt kapitalinflöde. Från lanseringen till och med utgången av oktober har närmare 15 000 kunder investerat över 500 MSEK i fonderna.

Oktober
2017
September
2017
Förändring
månad %
Oktober
2016
Förändring
år %
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  62 200 57 300 9 53 000 17
Sparkapital, MSEK 280 000 272 000 3 222 800 26
Utlåning, MSEK 9 160* 8 930 3 7 850 17
  varav bolån 5 100* 4 990 2 3 730 37
  varav värdepapperskrediter 4 060* 3 930 3 4 110 -1
Inlåning, MSEK 42 300* 42 500 0 34 300 23
Kunder, st 682 800 668 100 2 551 300 24
Nettoinflöde, MSEK 3 120* 1 540 103 2 040 53

*   Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.