Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

September: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2017 ökat med 97 500 och uppgick i september till 668 100. Det innebär en ökning med 11 300 kunder under september. Nettoinflödet i september var 1 540* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 23 200* MSEK hittills under 2017.
September
2017
 Augusti
2017
Förändring
månad %
September
2016
Förändring
år %
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  57 300 47 900  20 48 600 18
Sparkapital, MSEK 272 000 260 900 4 222 900 22
Utlåning, MSEK 8 930* 8 870 1 7 520 19
  varav bolån 4 990* 4 850 3 3 600 39
  varav värdepapperskrediter 3 930* 4 020 -2 3 920 0
Inlåning, MSEK 42 500* 43 200 -2 34 500 23
Kunder, st 668 100 656 800 2 541 300 23
Nettoinflöde, MSEK 1 540* 1 940 -21 2 270 -32

*   Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.