Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Valberedning i Avanza Bank Holding AB

 · Regulatorisk information

På Avanza Bank Holding AB:s (publ.) årsstämma 2017 beslutades att valberedningen ska utgöras av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2018 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom, som önskar utse en representant till valberedningen, utgörs av Creades, Sven Hagströmer med familj och bolag, Familjen Dybeck med bolag samt Fjärde AP-fonden.

Dessa ägare har beslutat att valberedningen ska bestå av styrelseordförande Sven Hagströmer som representerar familjen Hagströmer med bolag, Erik Törnberg som representerar Creades AB, Magnus Dybeck som representerar familjen Dybeck inklusive bolag samt Per Colleen som representerar Fjärde AP-fonden. Erik Törnberg har utsetts till ordförande.

Förslag till valberedningen skickas med e-post till:
valberedningen@avanza.se

eller med vanlig post till:
Avanza Bank Holding AB
Att: Valberedningen
Box 1399
111 93 STOCKHOLM

”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2017 kl. 08:30 (CEST)."