Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Anna Kinberg Batra går in i styrelsen för Avanza Pension

 · Regulatorisk information
Anna Kinberg Batra har valts in i styrelsen för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension. Anna har erfarenhet såväl från politik, som partiledare för Moderaterna, riksdagsledamot och ordförande för finansutskottet, som från privat näringsliv, däribland flera nystartade företag. Hon har examen från Handelshögskolan i Stockholm, dit hon i dag är knuten som Leader in residence.

”Jag ser mycket fram emot uppdraget. Det är en viktig bransch med stora krav på trygghet och förändring, båda behövs och Avanza är bra på att kombinera dem”, säger Anna Kinberg Batra. 

Avanza har länge drivit frågan om den självklara flytträtten avseende pensionssparandet. Det är ett område där branschen är beroende av politikers beslut för en bra marknad med ordentlig konkurrens och där Anna Kinberg Batras breda erfarenhet kommer att vara ett viktigt bidrag till Avanza.

Regeringen har under flera år haft som ambition att effektivisera flyttmarknaden och i sommar kommer reglering som visar på steg i rätt riktning. Dock finns det fortfarande begränsningar kring flytt av pensionssparande. Dagens flytträtt omfattar endast pensioner tecknade efter 2007.

”På Avanza ser vi förfogandet över den egna pensionen som en demokratifråga. Det känns därför särskilt roligt att som ordförande för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension välkomna Anna Kinberg Batra till pensionsbolagets styrelse”, säger Rikard Josefson även VD för Avanza.

”Gamla strukturer, ineffektivitet och ovilja hos många bolag gör det krångligt för spararen att flytta sin pension samtidigt som det initialt kan vara kostsamt. Avanzas vision är att skapa en bättre framtid för miljoner människor. Det är politikerna som bestämmer takten för att uppnå den visionen”, säger Sven Hagströmer, grundare av Avanza och styrelseordförande i Avanza Bank Holding AB.

De allmänna pensions- och välfärdssystemen minskar i omfattning och ansvaret för den egna privatekonomin ökar. En bra tjänstepension och ett eget sparande kan göra stor skillnad för livet som pensionär. Avanza erbjuder sedan början av 2000-talet såväl tjänstepensionssparande som privat pensionssparande. 

Ladda ner