Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Augusti: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2018 ökat med 87 200 och uppgick vid augusti månads slut till 797 800. Det innebär en ökning med 12 600 kunder under augusti. Nettoinflödet i augusti var 3 460* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 18 900* MSEK under 2018. Den 24 augusti lanserade Avanza världens billigaste globala indexfond, Avanza Global, som redan vid månadsskiftet nått 714 MSEK i förvaltat kapital.
Augusti
2018
Juli
2018
Förändring månad % Augusti
2017
Förändring år %
Kunder, st 797 800 785 200 2 656 800 21
Nettoinflöde, MSEK 3 460* 2 680 29 1 940 78
Sparkapital, MSEK 328 400 318 100 3 269 800 22
varav inlåning, MSEK 49 200* 47 900 3 43 200 14
Utlåning, MSEK 12 700* 12 300 3 8 870 43
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 380* 4 320 1 4 020 9
varav Superbolånet PB, MSEK 5 760* 5 710 1 4 850 19
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK 2 570* 2 280 13 - -
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  66 600 52 700 26 47 900 39

*       Preliminära siffror.

**     Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.