Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Global passerar en miljard i nettoflöde

Redan en månad efter lanseringen når världens billigaste globalfond, Avanza Global, ett nettoflöde på över en miljard kronor. Ungefär samtidigt passerar Avanza också 800 000 kunder.

”Att Avanza Global redan nått en miljard tar jag som ett gott betyg från våra kunder att vi satsat rätt och lyckats möta deras behov, och det känns fantastiskt bra”, säger Åsa Mindus Söderlund, VD Avanza Fonder.

Avanza Global har även haft en positiv effekt på kundtillväxten, i september passerade Avanza 800 000 kunder. Snittkunden är fortfarande en man i 30-årsåldern bosatt i storstad, men kundstocken blir alltmer jämställd med 40 procent kvinnor bland de nya kunderna.

”Med över en miljard i Avanza Global och dryga 800 000 kunder känner jag tacksamhet för förtroendet, blandat med en stor glädje och stolthet över vad vi som bolag lyckats uppnå. Det här ger oss alla ännu mer energi framåt i vårt arbete att förbättra och förenkla för både befintliga och nya kunder”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

Information om vad som gör fonden till världens billigaste finns på www.avanza.se 

”Avanza Global är en matarfond som placerar minst 85% av sina medel i ett mottagarfondföretag. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För information, faktablad och informationsbroschyr se avanza.se/global.”