Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2017

 · Regulatorisk information

Idag publiceras årsredovisning och hållbarhetsrapport avseende Avanza Bank Holding AB (publ) för 2017. Läs den på www.avanza.se/ir.

”Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 09:30 (CET)."