Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Januari: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under januari 2018 ökat med 22 600 och uppgick vid månadens slut till 733 200. Nettoinflödet i januari var 4 500* MSEK.
 Januari 
2018
December 
2017
Förändring  
månad %
 Januari 
2017
Förändring  
år %
Kunder, st 733 200 710 600 3 586 800 25
Nettoinflöde, MSEK 4 500* 1 300 246 3 480 29
Sparkapital, MSEK 282 600 273 400 3 235 700 20
Utlåning, MSEK 9 840* 9 510 3 8 470 16
  varav Superbolånet PB, MSEK 5 350* 5 280 1 4 200 27
  varav värdepapperskrediter, MSEK 4 490* 4 230 6 4 270 5
Inlåning, MSEK 41 900* 43 200 -3 34 600 21
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  69 400* 65 500 6 57 000 22

*       Preliminära siffror.

**     Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.