Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juli: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2018 ökat med 74 600 och uppgick vid juli månads slut till 785 200. Det innebär en ökning med 8 800 kunder under juli. Nettoinflödet i juli var 2 680* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 15 500* MSEK under 2018.
Juli
2018
Juni
2018
Förändring
månad %
Juli
2017
Förändring
år %
Kunder, st 785 200 776 400 1 646 300 21
Nettoinflöde, MSEK 2 680* 1 690 59 2 420 11
Sparkapital, MSEK 318 100 307 100 4 270 000 18
varav inlåning, MSEK 47 800* 47 600 0 42 100 14
Utlåning, MSEK 12 300* 11 900 3 8 810 40
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 320* 4 230 2 4 130 5
varav Superbolånet PB, MSEK 5 710* 5 650 1 4 680 22
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK 2 280* 2 020 13 - -
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  52 700 57 200 -8 47 300 11

*       Preliminära siffror.

**     Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.