Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juni: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2018 ökat med 65 700 och uppgick vid juni månads slut till 776 400. Det innebär en ökning med 7 700 kunder under juni. Nettoinflödet i juni var 1 690* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 12 800* MSEK under 2018.
Juni
2018
Maj
2018
Förändring månad % Juni
2017
Förändring år %
Kunder, st 776 400 768 700 1 636 900 22
Nettoinflöde, MSEK 1 690* 2 080 –19 3 490 -52
Sparkapital, MSEK 307 100 306 600 0 270 300 14
varav inlåning, MSEK 47 600* 46 600 2 40 300 18
Utlåning, MSEK 11 900* 11 500 3 8 770 36
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 230* 4 280 –1 4 110 3
varav Superbolånet PB, MSEK 5 650* 5 640 0 4 660 21
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK 2 020* 1 560 29 - -
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  57 200 56 800 1 55 600 3

*       Preliminära siffror.

**     Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.