Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kv3 2018: Fler privatpersoner tror på fallande börs

Avanzas Sparindikator för tredje kvartalet 2018 indikerar att fler privatpersoner tror på en sjunkande än stigande börs kommande året. Det visar en ny SIFO-undersökning med 1 025 svarande.

På frågan ”Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” svarar 17 procent av de tillfrågade att de tror att börsen kommer att stiga, vilket är oförändrat sedan förra kvartalet. 26 procent tror att börsen kommer att sjunka, en ökning med 4 procentenheter. Avanzas Sparindikator*, som definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs kommande 12 månader, landar därmed på -9.

Avanzas Sparindikator

Kv4 2019 Kv3 2019 Kv2 2019 Kv1 2019 Kv4 2018 Kv3 2018 Kv2 2018
-9 -5

”Efter en ovanligt stark sommarbörs har det nu blivit lite lugnare på världens börser. Allt mer statistik pekar på en något svalare världskonjunktur och den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina driver upp osäkerheten ytterligare. Kommande veckors rapportperiod, då bolagen ska lägga fram sina siffor och ge oss mer fakta på bordet, blir därför högintressant”, säger Johanna Kull, Sparekonom Avanza.

Majoriteten av kvinnorna har ingen uppfattning om börsens utveckling

Den något mer pessimistiska börssynen spänner över alla åldrar, men är mest framträdande hos äldre sparare. Gruppen mellan 56 och 79 har en Sparindikator på -13, jämfört med -6 i gruppen under 56 år.  

Mellan män och kvinnor märks ingen skillnad i optimism, men en tydlig skillnad mellan könen är att nära dubbelt så många kvinnor (55 procent) som män (29 procent) svarar ”Ingen uppfattning” på frågan om vad de tror om börsens utveckling kommande 12 månader.  

”Kvinnor har enligt många studier sämre ekonomiskt självförtroende än män och upplever sig ha sämre kunskaper om ekonomi och sparande. Det finns däremot inget som talar för att så faktiskt är fallet. Här hoppas jag att vi över tid kommer se en förändring och att fler kvinnor vågar lita på sin egen förmåga. När det kommer till börsens framtida utveckling sitter ju faktiskt ingen inne med facit utan det blir alltid en, mer eller mindre, kvalificerad gissning”, säger Kull. 

Majoriteten håller sig till sparplanen

Tron på fallande börskurser får dock inte privatpersoner att justera andelen av sitt totala sparande som de har placerat på börsen. 61 procent av de tillfrågade planerar ingen förändring i balansen mellan börs- och räntesparande.

”En tydlig sparplan att hålla sig till är klokt och tenderar att ge bäst avkastning över tid. Att tajma marknaden och parera sitt sparande utifrån börsens kortsiktiga svängningar är lättare sagt än gjort och risken att du trampar snett är hög. Bättre är att låta din sparhorisont avgöra sparvalet”, säger Kull.

Unga ser ljust på framtida sparmöjligheter  

När det gäller framtidsutsikterna för den egna ekonomin är tongångarna ljusare. En tredjedel av de tillfrågade tror sig kunna spara mer de kommande 12 månaderna jämfört med det senaste året. Unga mellan 18 och 34 år ser ljusast på sina framtida sparmöjligheter. I den gruppen tror nära hälften av de tillfrågade att de kommer kunna spara mer än vad de gör nu. I gruppen 35–55 år är motsvarande andel en tredjedel och i gruppen 56–79 år 13 procent.

”Medan hushållens förväntningar på Sveriges ekonomi är något mindre optimistiska än normalt, är förväntningarna på den egna ekonomin desto muntrare. Räntorna är låga, många har goda marginaler varje månad och anser också att risken för att drabbas av arbetslöshet har minskat. Att utnyttja det tillfället till att bättra på sin ekonomiska krockkudde genom att spara mer är vettigt”, säger Kull. 

Vad tror du om börsens utveckling de kommande 12 månaderna?   Q3 2018 Q2 2018
Börsen kommer att stiga 17% 17%
Börsen kommer att sjunka 26% 22%
Oförändrad 15% 17%
Ingen uppfattning 42% 45%
Antal svarande 1 025

*Avanza genomför, tillsammans med undersökningsbolaget Inizio, en gång per kvartal en Sifo-undersökning i syfte att få en bild av privatpersoners börshumör. Den primära frågeställningen är vad privatpersoner tror om Stockholmsbörsens utveckling kommande 12 månader. Avanzas sparindikator definieras utifrån detta som skillnaden mellan andelen som tror på stigande börs och andelen som tror på sjunkande börs. En sparindikator på 0 innebär lika stor andel som tror på stigande som sjunkande börskurser. Ett negativt värde innebär att fler tror på fallande än stigande börskurser, medan ett positivt värde innebär att fler tror på stigande börskurser.

En utförligare version av rapporten är publicerad på https://blogg.avanza.se/avanza/