Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Maj: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2018 ökat med 58 000 och uppgick vid maj månads slut till 768 700. Det innebär en ökning med 7 660 kunder under maj. Nettoinflödet i maj var 2 080* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 11 100* MSEK under 2018.
Maj
2018
April
2018
Förändring
månad %
Maj
2017
Förändring
år %
Kunder, st 768 700 761 000 1 626 900 23
Nettoinflöde, MSEK 2 080* 1 080 93 3 190 -35
Sparkapital, MSEK 306 600 301 400 2 269 700 14
varav inlåning, MSEK 46 500* 45 400 2 38 700 20
Utlåning, MSEK 11 500* 10 800 6 8 610 34
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 280* 4 280 0 4 030 6
varav Superbolånet PB, MSEK 5 640* 5 550 2 4 580 23
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK 1 560* 960 63 - -
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  56 800  54 100*** 5 54 200 5

*       Preliminära siffror.
**     Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.
***   Korrigerad jämfört med vad som tidigare rapporterats