Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Maj: Positiva fondsparare siktar brett

Fondspararna gör 1,8 fondbyten per konto i maj. Det är 6 procent fler än i april, visar statistik från 630 000 fondkonton hos Avanza. "Fondspararna är mer optimistiska och gör de största köpen sedan rekordhandeln i januari. Främst lockar breda globalfonder, men även spetsigare branschfonder som investerar i nya innovativa bolag finns med på köptoppen. Just här är fonder ofta ett extra bra alternativ, då det som privatperson är svårt att analysera denna typ av tillväxtbolag", säger Johanna Kull, sparekonom Avanza.

Månadens klart mest köpta fonder är globalfonder. 

Mest köpta Mest sålda
Globalfonder Sverigefonder
Teknikfonder Asienfonder
Blandfonder Hedgefonder
Företagsobligationsfonder Europafonder
USA-fonder Tillväxtmarknadsfonder
Källa: 630 000 fondkonton hos Avanza.

”Nära hälften av allt nysparande går till globalfonder och här ser vi också att spararna är extra prismedvetna. Sju av de tio mest köpta globalfonderna är lågprisfonder med under 0,4 procent i avgift. En billig globalfond ger en bra bas i sparandet, men den kan vara bra att komplettera med andra smalare fonder”, säger Kull.

En annan tydlig trend är att spararna byter från Europa- till USA-fonder. 

”En stark rapportperiod i USA och Trumps skattestimulanser har fått privatspararna att vända blicken mot USA igen. Europa får dock kalla handen efter något haltande makrostatistik och politisk turbulens i Italien. Här följer småspararna en global trend. Stora institutionella investerare gör de största försäljningarna av europeiska aktier på nära två år, säger Kull.  

Asien- och tillväxtmarknadsfonder är andra fonder som utmärker sig på säljlistan.  

”Många tillväxtekonomier har stora lån i dollar och pressas därför av stigande amerikanska räntor och den starka valutan. Samtidigt är konjunkturen fortsatt stark och många analytiker ser positivt på flera av tillväxtmarknaderna. Kursrörelserna är dock ofta kraftiga och för att undvika de värsta svängningarna är det viktigt att inte ha för stor andel av sitt sparande i denna typ av fonder”, säger Kull.

Fondhandel privatpersoner 

Maj2018  April
2018
 
Förändring
månad %
 
Maj
2017
 
Förändring år % 
Fondaffärer per konto och mån, st 1,8 1,7 6 1,9 -5
Fondaffärer, st. 1 132 100 1 028 800 10 980 000 16
Fondaffärer per dag, st. 37 700 34 300 10 32 700 15
Omsättning i fondsparandet, MSEK 8 500 7 200 18 9 000 -6
Omsättning i fondsparandet, %* 10 9 11 13 -23

* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder. Källa: Avanza

Ladda ner