Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Mars: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2018 ökat med 42 400 och uppgick vid månadens slut till 753 100. Det innebär en ökning med 8 610 kunder under mars. Nettoinflödet i mars var 1 380* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 7 960* MSEK under 2018. Från och med mars har Avanza ändrat definitionen av "Sparkapital", vilket innebär att utlåningen inte längre dras av från sparkapitalet. Detta ger en bättre bild av utvecklingen av sparkapitalet samtidigt som det möjliggör en mer rättvisande jämförelse med andra aktörer. Historiska siffror har räknats om och en uppdaterad version av Key Data finns på sajten, http://investors.avanza.se/sv/finansiell-statistik.
Mars
2018
Februari
2018
Förändring månad % Mars
2017
Förändring år %
Kunder, st 753 100 744 400 1 609 000 24
Nettoinflöde, MSEK 1 380* 2 080 –34 2 690 –49
Sparkapital, MSEK 288 700 293 000 –1 255 100 13
varav inlåning, MSEK 44 700* 43 900 2 35 100 27
Utlåning, MSEK 9 790* 9 700 1 8 760 12
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 300* 4 300 0 4 290 0
varav Superbolånet PB, MSEK 5 480* 5 400 1 4 460 23
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  51 200* 66 600 –23 53 000 –3

*       Preliminära siffror.

**     Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.