Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Oktober: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2018 ökat med 109 900 och uppgick vid oktober månads slut till 820 500. Det innebär en ökning med 12 000 kunder under oktober. Nettoinflödet i oktober var 2 740* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 23 900* MSEK under 2018.
Oktober
2018
September
2018
Förändring
månad %
Oktober
2017
Förändring
år %
Kunder, st 820 500  808 500  1  682 800  20 
Nettoinflöde, MSEK 2 740*  2 240  22  3 120  -12 
Sparkapital, MSEK 317 300  331 000  -4  289 100  10 
  varav inlåning, MSEK 52 900*  50 600  5  42 400  25 
Utlåning, MSEK 13 400*  13 000  3  9 160  46 
  varav värdepapperskrediter, MSEK 4 420*  4 380  1  4 070  9 
  varav Superbolånet PB, MSEK 5 840*  5 760  1  5 100  15 
  varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK 3 110*  2 890  8  -  - 
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  69 100  63 300  9  62 200  11 

*        Preliminära siffror.

**      Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.