Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Avanza Bank Holding AB (publ)

 · Regulatorisk information
Inför årsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ) den 20 mars 2018 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter
  • omval av Sophia Bendz, Sven Hagströmer, Jonas Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche, Hans Toll och Jacqueline Winberg
  • nyval av Viktor Fritzén
  • att Sven Hagströmer omväljs som ordförande.

Viktor Fritzén är född 1985 och civilekonom M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm. Fritzén är CFO och medlem i koncernledningen för LeoVegas Group. Tidigare befattningar inkluderar analytiker på GP Bullhound och Goldman Sachs.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Avanza Bank Holding AB kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs den 12 februari 2018.

Valberedningen består inför årsstämman 2018 av:

Erik Törnberg, valberedningens ordförande, som representerar Creades AB. Sven Hagströmer, som representerar familjen Hagströmer inklusive bolag. Magnus Dybeck, som representerar familjen Dybeck inklusive bolag. Per Colleen som representerar Fjärde AP-fonden. Tillsammans representerar valberedningen cirka 28 procent av rösterna i bolaget.

”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018 klockan 14:15 (CET)."