Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Aktiesplit i Avanza Bank Holding AB (publ)

 · Regulatorisk information
Vid årsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ) den 19 mars 2019 beslutades om en uppdelning av bolagets aktier, varvid en (1) befintlig aktie delas i fem (5) aktier. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för uppdelningen av aktierna i Avanza Bank Holding AB ska vara den 16 april 2019. Sista dag för handel i Avanzas aktier före uppdelningen är den 12 april 2019. Första dag för handel i Avanzas aktier efter uppdelningen är den 15 april 2019. Detta innebär att aktiekursen från och med den 15 april 2019 kommer att återspegla effekten av uppdelningen.

Genom uppdelningen ökar det totala antalet aktier i bolaget från 30 272 996 stycken till 151 364 980 stycken. Till följd av uppdelningen kommer aktierna i Avanza från och med den 15 april 2019 att byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för aktien är SE0012454072.

Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. 

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2019 kl. 13:00 CET

Ladda ner