Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

April: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2019 ökat med 46 200 och uppgick vid april månads slut till 883 300. Det innebär en ökning med 12 600 kunder under april. Nettoinflödet i april var 3 320* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 10 900* MSEK hittills under 2019.
April
2019
Mars
2019
 Förändring
månad %
April
2018
 Förändring
år %
Kunder, st  883 300  870 800 1  761 000 16
              
Nettoinflöde, MSEK 3 320 *  2 260 47 1 080 207
              
Sparkapital, MSEK 354 000 335 700 5 301 400 17
varav inlåning, MSEK 57 400 *  56 900 1 45 400 26
              
Utlåning, MSEK 18 300 *  18 100 1 10 800 69
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 620 *  4 810 -4 4 280 8
varav Superbolånet PB, MSEK 6 390 *  6 280 2 5 550 15
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK 7 300 *  7 050 4 960 660
              
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  71 800 66 100 9 54 100 33

*     Preliminära siffror.
**   Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.