Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza lanserar Sveriges billigaste tillväxtmarknadsfond

Avanza breddar sitt utbud av rekordbilliga fonder med Avanza Emerging Markets. Fonden erbjuder exponering mot världens tillväxtmarknader och ger tillsammans med Avanza Global en bred riskspridning och naturlig bas i ett långsiktigt sparande.

Avanza Emerging Markets är en matarfond som placerar minst 85% av kapitalet i ett mottagarfondföretag som investerar i MSCI Emerging Markets Index. Förvaltningsavgiften är 0,15% och den totala årliga kostnaden för kunder är cirka 0,29%, inklusive årlig avgift och transaktionskostnader. Det är hälften av kostnaden jämfört med snittet för en motsvarande fond, och gör Avanza Emerging Markets till Sveriges billigaste* tillväxtmarknadsfond för privatpersoner.

Avanza Emerging Markets är en fortsättning av och del i Avanzas strategi att bredda erbjudandet till kunder som inte alltid vill vara så aktiva i sitt sparande.

”Låga avgifter är viktigt för utvecklingen av det långsiktiga sparandet, liksom att sprida sina risker. Vi ser därför Avanza Emerging Markets som ett välkommet komplement till Avanza Global – världens billigaste* globala indexfond. Vi vill få fler att engagera sig i sitt sparande genom att förenkla och förbättra för våra kunder. Vår nya fond gör det nu både billigare och enklare att nå världens tillväxtmarknader såsom Kina, Sydkorea och Brasilien”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

Ett långsiktigt sparande påverkas mycket negativt av höga avgifter, och Avanza arbetar därför inte bara för att sänka avgifterna med billiga fonder utan också för att öka transparensen och medvetenheten kring vad var och en betalar. Hos Avanza är det exempelvis nu mycket lättare att jämföra de totala avgifterna för hela sitt fondinnehav under ”Mina avgifter”.

*Enligt information från Morningstar Direct.

”Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För information, faktablad och informationsbroschyr, se avanza.se/emerging-markets”

I över 40 år har MSCIs forskningsbaserade index och analysverktyg hjälpt världens ledande investerare att bygga och förvalta bättre portföljer. MSCIs klienter förlitar sig på bolagets produkt- och tjänsteutbud för att få djupare förståelse för vad som driver avkastning och risk i deras portföljer, tillgångsklasser och innovativa research. MSCIs produkt- och tjänsteutbud inkluderar index, analysmodeller, data, benchmarks för fastigheter och ESG-research. MSCIs kunder inkluderar 99 av de 100 största kapitalförvaltarna enligt den senaste P&I-rankingen.