Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanzas ägande i Stabelo

Stabelo har gjort en nyemission med Nordax som ny delägare. I samband med detta minskar Avanzas ägande i Stabelo något, samtidigt som Stabelo med nytt kapital i ryggen får möjlighet att snabba på utvecklingen av sitt kunderbjudande.

Stabelo har gjort en nyemission till en värdering på 800 miljoner kronor (pre money). I och med nyemissionen minskar Avanzas ägande i Stabelo till 27,3% av utestående aktier, från tidigare 29,8%. Avanza kvarstår som näst största ägare efter grundarna. Avanzas bokförda värde på aktierna i Stabelo uppgår till 109 mkr och marknadsvärdet uppgår efter affären till 238 mkr. Värdeförändringen får ingen påverkan på Avanzas redovisning.

Nordax, med verksamhet inom kreditgivning, går in som ny ägare. Detta stärker Stabelos kassa och ger ytterligare distributionskraft. Nordax ägande uppgår till 9%.

”Stabelo är en spännande investering för oss som även fortsättningsvis kommer att gagna både våra kunder och ägare. Bolån är också en viktig del i vårt erbjudande som möjliggör för Avanzas kunder att frigöra sitt sparande hos andra banker. De finns många bolånetagare där ute som skulle gynnas av att byta leverantör”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

”Kombinationen av två starka industriella ägare i form av Avanza och Nordax ger oss inte bara en marknadsledande distributionskraft utan även en rejält stärkt produktutvecklingskapacitet för att bredda vårt erbjudande av bolåneprodukter,” fortsätter Hampus Brodén, VD Stabelo.

För mer information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
E-post: rikard.josefson@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 950 000 kunder med närmare 400 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,3 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse “Årets nöjdaste sparkunder”. För mer information besök: https://www.avanza.se/ir