Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

December: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2018 ökat med 126 500 och uppgick vid årets slut till 837 100. Det innebär en ökning med 7 460 kunder under december. Nettoinflödet i december var 900* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 27 600* MSEK under 2018.
December
2018
November
2018
Förändring månad % December
2017
Förändring år %
Kunder, st 837 100  829 700  1  710 600  18 
              
Nettoinflöde, MSEK 900  * 2 730  -67  1 300  -31 
              
Sparkapital, MSEK 300 000  314 900  -5  282 900  6 
varav inlåning, MSEK 57 700  * 55 800  3  43 200  34 
              
Utlåning, MSEK 14 600  * 13 800  6  9 510  54 
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 360  * 4 360  0  4 230  3 
varav Superbolånet PB, MSEK 5 980  * 5 940  1  5 280  13 
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK 4 210  * 3 460  22  -  - 
              
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  55 600  59 100  -6  65 500  -15 

*        Preliminära siffror.

**      Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.