Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari-juni 2019

 · Regulatorisk information

Andra kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet 2018

 • Kundtillväxten uppgick till 31 500 (23 300) nya kunder, en ökning med 35 procent
 • Nettoinflödet under kvartalet var 8 270 (4 840) MSEK, en ökning med 71 procent
 • Rörelseintäkterna ökade med 17 procent främst som ett resultat av högre räntenetto, men också högre courtageintäkter och fondprovisioner
 • Rörelsekostnaderna ökade med 8 procent, främst på grund av högre personalkostnader. Den långsiktiga prognosen för årlig kostnadsökning uppgår till 9-12 procent, med en budget för 2019 på 10,5 procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 101 MSEK, vilket var en ökning med 28 procent
 • Avanza ökade utbudet av Trackers, vilka kan ses som ett alternativ till förra årets minskade utbud av ETF:er
 • Mycket arbete har lagts på fonderbjudandet, vilket resulterat i en mängd nya förbättringar med bland annat en helt ny fondsida
 • Aktiedata på utländska aktier lanserades
 • Inom hållbarhet lanserades en särskild sektion för hållbart sparande, mer hållbarhetsdata på fondtorget samt ett Grönt Bolån i samarbete med Stabelo
 • Avanza fick under kvartalet flera utmärkelser, från bland annat Lipper Fund Awards, ServiceScore och i Kantar Sifos anseendeindex
 • Camilla Hedenfelt har utsetts till ny HR-chef och medlem av koncernledningen. Hon tillträder sin tjänst den 1 september

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza

”I kvartalet nådde vi 100 miljarder kronor i fondkapital. Vi såg ett starkt nettoinflöde, fick fina utmärkelser och passerade 900 000 kunder. Vi hade dessutom rekordmånga aktiva aktieinvesterare och nådde vårt högsta eNPS någonsin, vilket visar på det enorma engagemanget bland våra medarbetare.”

Kv-2 Kv-1 förändr Kv-2 förändr jan-jun jan-jun förändr
2019 2019 % 2018 % 2019 2018 %
Rörelsens intäkter, MSEK 284 268 6 244 17 552 515 7
Rörelsens kostnader, MSEK –166 –164 1 –153 8 –330 –305 8
Rörelseresultat, MSEK 117 100 18 90 31 217 209 4
Resultat efter skatt, MSEK 101 87 16 79 28 188 183 3
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,67 0,57 16 0,53 26 1,24 1,22 2
Rörelsemarginal, % 41 37 4 37 4 39 41 –1
Nettoinflöde, MSEK 8 270 7 570 9 4 840 71 15 800 12 800 24
Nykundsinflöde (netto), st 31 500 33 600 –6 23 300 35 65 200 65 700 –1
Sparkapital vid periodens slut, MSEK 359 300 335 700 7 307 100 17 359 300 307 100 17

En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Birgitta Hagenfeldt, CFO, den 11 juli 2019 kl. 10.00 (CEST). Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Telefonnummer för deltagande är:

 • Sverige +46 (0)8 566 426 51
 • Storbritannien +44 33 330 008 04
 • USA +1 63 191 314 22

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2019 kl. 08.15 (CEST).