Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Förändrat antal aktier och röster i Avanza Bank Holding AB (publ)

 · Regulatorisk information

Antalet aktier och röster i Avanza Bank Holding AB (publ) har under april månad ökat till följd av aktiesplit (5:1) som beslutades vid Avanza Bank Holding AB:s årsstämma den 19 mars 2019. Per den 30 april 2019 uppgår antalet aktier i bolaget till 151 364 980 stycken. Varje aktie motsvarar en röst och det totala antalet röster per den 30 april 2019 uppgår således till 151 364 980 stycken.

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 08:30 CEST