Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juli: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2019 ökat med 77 500 och uppgick vid juli månads slut till 914 600. Det innebär en ökning med 12 300 kunder under juli. Nettoinflödet i juli var 4 240* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 20 100* MSEK hittills under 2019.
jul-19 jun-19 Förändring
månad %
jul-18 Förändring
år %
Kunder, st 914 600     902 300  1  785 200  16 
                 
Nettoinflöde, MSEK 4 240  *  2 420  75  2 680  58 
                 
Sparkapital, MSEK 370 900     359 300  3  318 100  17 
varav inlåning 60 200  *  60 000  0  47 900  26 
                 
Utlåning, MSEK 20 000  *  19 200  4  12 300  63 
varav värdepapperskrediter 4 670  *  4 600  2  4 320  8 
varav Superbolånet PB 6 920  *  6 740  3  5 710  21 
varav extern bolånevolym (Bolån+) 8 430  *  7 890  7  2 280  270 
                 
Antal courtagegenerande notor per dag, st ** 75 100     69 300  8  52 700  43 

*     Preliminära siffror.

**   Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.