Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Maj: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2019 ökat med 56 800 och uppgick vid maj månads slut till 893 900. Det innebär en ökning med 10 600 kunder under maj. Nettoinflödet i maj var 2 530* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 13 400* MSEK hittills under 2019.

I maj publicerades statistik från Sparbarometern avseende första kvartalet 2019. Avanzas andel av sparmarknaden ökade och uppgick vid kvartalets slut till 4,0 procent. Andelen av nettoinflödet uppgick till 22,8 procent under kvartalet. Rullande 12M uppgick nettoinflödet till 13,3 procent, vilket överstiger målet på minst 10 procent.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till tjänstepension uppgick under perioden april 2018 – mars 2019 till 6,1 procent enligt statistik från Svensk Försäkring. Det var en ökning från 5,3 procent motsvarande period ett år tidigare.

   maj-19     apr-19  Förändring
månad %
 
maj-18  Förändring
år %
 
Kunder, st  893 900     883 300  1  768 700  16 
                    
Nettoinflöde, MSEK  2 530  *  3 320  -24  2 080  22 
                    
Sparkapital, MSEK  344 600     354 000  -3  306 600  12 
 varav inlåning  59 400  *  57 500  3  46 600  27 
                    
Utlåning, MSEK  18 600  *  18 300  2  11 500  62 
 varav värdepapperskrediter  4 550  *  4 620  -2  4 280  6 
 varav Superbolånet PB  6 590  *  6 390  3  5 640  17 
 varav extern bolånevolym (Bolån+)  7 490  *  7 300  3  1 560  380 
                    
Antal courtagegenerande notor , st **  71 200     71 800  -1  56 800  25 

*    Preliminära siffror.
**   Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.