Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

September: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2019 ökat med 101 900 och uppgick vid september månads slut till 939 100. Det innebär en ökning med 12 700 kunder under september. Nettoinflödet i september var 2 660* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 25 600* MSEK hittills under 2019.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till icke kollektivavtalad tjänstepension uppgick under perioden juli 2018 – juni 2019 till 5,9 procent enligt statistik från Svensk Försäkring. Det var en ökning från 5,3 procent motsvarande period ett år tidigare.

sep-19 aug-19 Förändring månad % sep-18 Förändring år %
Kunder, st 939100 926400 1 808500 16
Nettoinflöde, MSEK 2660 * 2880 -8 2240 19
Sparkapital, MSEK 377100 368000 2 331000 14
varav inlåning 62200 * 61100 2 50600 23
Utlåning, MSEK 21200 * 20500 3 13000 63
varav värdepapperskrediter 4780 * 4650 3 4380 9
varav Superbolånet PB 7220 * 7070 2 5760 25
varav extern bolånevolym (Bolån+) 9200 * 8820 4 2890 218
Antal courtagegenerande notor per dag , st ** 69400 71700 -3 63300 10

*Preliminära siffror.
**Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se
Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 900 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse “Årets nöjdaste sparkunder”. För mer information besök: https://www.avanza.se/ir