Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

April: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2020 ökat med 108 500 och uppgick vid april månads slut till 1 084 900. Det innebär en ökning med 22 400 kunder under april. Nettoinflödet i april var 7 900* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 29 800* MSEK hittills under 2020.

I nettoinflödet för april ingår ett inflöde på 2 200 MSEK kopplat till ett fördjupat förvaltarsamarbete. Detta uppskattas bidra till ett nettoinflöde på totalt 4 500 MSEK. Resterande kapital bedöms flyttas in under maj och juni.

Under april har Avanzas kunder nettoköpt fonder till ett värde av knappt 3 miljarder SEK. Vid månadens utgång uppgick sparkapital placerat i fonder till 104 miljarder SEK.

 apr-20 mar-20Förändring
månad %
apr-19Förändring
år %
Kunder, st1 084 900 1 062 5002883 30023
       
Nettoinflöde, MSEK7 900*9 090-133 320138
       
Sparkapital, MSEK407 400 368 20011354 00015
varav inlåning81 700*84 300-357 50042
       
Utlåning, MSEK24 000*23 100418 30031
varav värdepapperskrediter4 830*4 290134 6205
varav Superbolånet PB8 510*8 39016 39033
varav extern bolånevolym (Bolån+)10 700*10 40037 30047
       
Antal courtagegenerande notor per dag, st **165 300 187 100-1271 800130
       

* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 400 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir