Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Holding AB (publ): Delårsrapport januari—september 2020

 · Regulatorisk information

Tredje kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2019

 • Kundtillväxten uppgick till 79 200 (36 800) nya kunder, en ökning med 115 procent
 • Nettoinflödet under kvartalet var 16 300 (9 940) MSEK, en ökning med 64 procent
 • Rörelseintäkterna ökade med 84 procent. Samtliga intäktsrader förbättrades. Courtagenettot ökade med 125 procent som ett resultat av hög handelsaktivitet. Valutaintäkterna ökade med 167 procent. Räntenettot ökade främst som ett resultat av högre utlåningsvolymer och förbättrad avkastning på överskottslikviditeten
 • Rörelsekostnaderna ökade med 19 procent, främst relaterat till fler medarbetare och därmed högre personalkostnader. Även IT- och lokalkostnaderna ökade
 • Kostnadsökningen för helåret bedöms som tidigare kommunicerats uppgå till 12 procent, vilket är inom den långsiktiga kostnadsguidningen på 9–12 procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 331 MSEK, en ökning med 140 procent
 • Krav på bruttosoliditetskvoten kommer som tidigare kommunicerats att införas i juni 2021. Detta betyder att Avanza behöver stärka sitt primärkapital med mellan 750 och 850 MSEK. Styrelsen har med anledning av det starka resultatet under året beslutat att detta ska ske genom en tillfälligt minskad utdelningsandel för 2020. Läs mer på sidan 11
 • Anna Casselblad kommer som tidigare kommunicerats ta över som ny CFO. Hon tillträder den 1 februari 2021
 • Förbättringar avseende månadssparande gjordes i apparna
 • Nya sidor för certifikat lanserades
 • Nykundsflödet uppdaterades med bättre guidning för att göra det lättare för nya kunder att komma igång med sparandet

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
”Vi kan återigen blicka tillbaka på ett kvartal med hög aktivitet. Kundtillväxten var stark och vi passerade 500 miljarder kronor i sparkapital. Den höga aktiviteten och den starka tillväxten resulterade i det bästa kvartalsresultatet någonsin för Avanza. 170 000 fler kunder handlade aktier i kvartalet jämfört med för ett år sedan. Så även om aktiviteten skulle minska framöver är det ingen tvekan om att vi höjt vår lägstanivå.”


Kv-3Kv-2förändrKv-3förändrjan-sepjan-sepförändr

20202020%2019%20202019%
Rörelsens intäkter, MSEK5755269313841 64386590
Rörelsens kostnader, MSEK–177–185–4–14819–541–47813
Rörelseresultat, MSEK396333191631441 091380187
Resultat efter skatt, MSEK33128118138140917326181
Resultat per aktie före utspädning, SEK2,151,83180,911375,962,15177
Rörelsemarginal, %696365217664422

Nettoinflöde, MSEK16 30019 400–169 9406457 60025 800123
Nykundsinflöde (netto), st79 20053 0004936 800115218 300101 900114
Sparkapital vid periodens slut, MSEK514 200444 60016377 10036514 200377 10036

En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Birgitta Hagenfeldt, CFO, den 19 oktober 2020 kl. 10.00 (CEST). Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Telefonnummer för deltagande är:

 • Sverige +46 (0)8 566 426 51
 • Storbritannien +44 33 330 008 04
 • USA +1 63 191 314 22
 • Deltagarkod: 22941979#

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Birgitta Hagenfeldt, CFO och vice VD
073-661 80 04
birgitta.hagenfeldt@avanza.se

Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 500 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,9 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir