Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza breddar utbudet av billiga indexfonder med Avanza Europa

Avanza Europa ger fler sparare möjlighet att både investera billigt och hållbart i den europeiska aktiemarknaden. Fonden har en total avgift på 0,17%, vilket är halva priset jämfört med genomsnittet för liknande fonder*.

Avanza Europa har som mål att ge en avkastning i nivå med ett MSCI-index där även hållbarhetsaspekter beaktas i indexsammansättningen. Här ingår de bolag som inom varje bransch bedöms ha en god bolagsstyrning samt vara bäst på att hantera miljömässiga och sociala aspekter i sin verksamhet. I olika grad exkluderar indexet bolag med verksamhet inom till exempel kontroversiella vapen, kärnvapen, civila skjutvapen, tobak, alkohol, pornografi och spel samt bolag med mer än 30% av intäkterna från förbränningskol.

”Förutom en riktigt låg avgift, och möjlighet till god avkastning, är det viktigt för oss att underlätta för våra kunder att investera hållbart. Förvaltningen av Avanza Europa utgår ifrån ett MSCI-index där hållbarhetsaspekter tas i beaktande och indexet har med god marginal överträffat avkastningen i MSCI:s bredare index under de senaste tre åren”, säger Jesper Bonnivier, VD Avanza Fonder

Förvaltningsavgiften är 0,10% och den totala årliga kostnaden för kunden är cirka 0,17%, inklusive årlig avgift och transaktionskostnader – halva priset jämfört med genomsnittet för liknande fonder*.

”På samma sätt som i våra andra rekordbilliga fonder har vi pressat avgiften rejält i Avanza Europa. Den enkla anledningen är att vi vill att våra kunder ska få ut mer av sitt sparande här än någon annanstans. Mer till dig, mindre till banken helt enkelt”, säger Rikard Josefson, VD Avanza

För mer information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD, Avanza
070-206 69 55
E-post: rikard.josefson@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Jesper Bonnivier, VD, Avanza Fonder
073-980 22 61
E-post: jesper.bonnivier@avanza.se
Twitter: @avanzabank

*Enligt information från Morningstar Direct i februari 2020

Avanza Europa är en matarfond som placerar minst 85% av sina medel i ett mottagarfondföretag. För information, faktablad och informationsbroschyr se avanza.se/avanza-europa. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

I över 40 år har MSCIs forskningsbaserade index och analysverktyg hjälpt världens ledande investerare att bygga och förvalta bättre portföljer. MSCIs klienter förlitar sig på bolagets produkt- och tjänsteutbud för att få djupare förståelse för vad som driver avkastning och risk i deras portföljer, tillgångsklasser och innovativa research. MSCIs produkt- och tjänsteutbud inkluderar index, analysmodeller, data, benchmarks för fastigheter och ESG-research. MSCIs kunder inkluderar 99 av de 100 största kapitalförvaltarna enligt den senaste P&I-rankingen.

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 000 000 kunder med över 400 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,3 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse “Årets nöjdaste sparkunder”. För mer information besök: https://www.avanza.se/ir