Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza i unikt samarbete med succéförvaltarna på TIN Fonder kring aktivt förvaltad teknikfond

Avanza lanserar fonden Avanza World Tech by TIN. Fonden ger kunder möjlighet att spara i bolag som bedöms bli framtida vinnare inom områdena Teknik, Hälsa och Hållbarhet. Fonden är exklusiv för Avanzas kunder.

Mottagarfonden TIN World Tech förvaltas aktivt av det mycket erfarna förvaltningsteamet på TIN Fonder; Carl Armfelt och Erik Sprinchorn.

Fonden kommer att investera över hela världen, i innovativa bolag som kännetecknas av hög tillväxt och lönsamhet. Investeringarna är långsiktiga och görs i medelstora bolag med högt teknikinnehåll och hållbara tjänster eller produkter. Minst hälften av fondens innehav ska utgöras av bolag vars produkter eller tjänster tydligt bidrar till en bättre värld och FN:s hållbarhetsmål.

”Målet med fonden är att hitta framtidens globala vinnare. Vi lägger stor vikt vid att analysera och träffa innovativa bolag inom mjukvara, hälsa, datasäkerhet och miljö samt forsknings- och utvecklingsintensiva bolag. Det är vår övertygelse att bolag med ett högt teknikinnehåll och med hållbara tjänster och produkter kommer att kunna växa snabbare än den bredare ekonomin”, säger Carl Armfelt, en av förvaltarna av TIN World Tech.

”Avanza var en av få plattformar som TIN Ny Teknik fanns på vid starten 2019. Att nu ta nästa steg i samarbetet genom Avanza World Tech by TIN känns helt rätt. Vår uppfattning är att Avanza erbjuder sina kunder ett modernt digitalt gränssnitt med de bästa produkterna som passar de flesta spararna. Vi på TIN Fonder är hedrade över att få samarbeta med Avanza avseende den nya fonden”, säger Tomas Lundmark, VD på TIN Fonder.

Avanza World Tech by TIN är ett exklusivt samarbete mellan Avanza och TIN Fonder och kan endast handlas via Avanza. I sann Avanzaanda är fonden också en av de billigaste aktivt förvaltade teknikfonderna för privatpersoner på marknaden. Fondens totala avgift uppskattas till 1,34 procent. Det är en avgiftsnivå som är mycket konkurrenskraftig jämfört med många andra aktivt förvaltade teknikfonder.

”Jag har följt framgångarna hos Erik och Carl de senaste åren. De har en gedigen erfarenhet från att investera i innovation och teknik. Vid aktiv förvaltning har förvaltningsteamets kompetens och förmåga en mycket stor betydelse för avkastningen. Med dem i förarsätet och med fondens unika placeringsinriktning får våra kunder ännu en attraktiv byggsten till sina fondportföljer”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

Avanza World Tech by TIN är en matarfond som placerar minst 85% av sina medel i en mottagarfond. För information, faktablad och informationsbroschyr se www.avanza.se/awt. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

För mer information vänligen kontakta: 
Rikard Josefson, VD, Avanza
070-206 69 55
E-post: rikard.josefson@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 400 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse “Årets nöjdaste sparkunder”. För mer information besök: https://www.avanza.se/ir