Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza låter nu kunderna skapa sin egen hållbarhetsstämpel

Avanza har under senare tid förbättrat hållbarhetsdatan för fonder på sajten. Nu introduceras även ”Min hållbarhetsstämpel”. Det betyder att kunder själva kan ta ställning inom fyra kategorier relaterade till hållbarhet och skapa sin egen stämpel för att sedan botanisera bland de fonder som matchar de personliga valen.

Intresset för att spara hållbart ökar, men många tycker fortfarande det är svårt att avgöra vilka placeringar som egentligen är hållbara. Den personliga åsikten har också betydelse. För en del handlar hållbarhet om hur vi tar hand om miljön, medan det för andra kan betyda att man inte vill investera i vissa branscher.

Avanzas lösning är ”Min hållbarhetsstämpel”. Här bestämmer kunderna själva vad som är hållbart för dem utifrån fyra områden; Miljö & klimat, Ifrågasatta brancher, Socialt ansvar och Ägarstyrning. Kunden bestämmer exempelvis i vilken utsträckning fonderna med ”Min hållbarhetsstämpel” ska vara exponerade mot fossila bränslen, vilka branscher man inte vill investera i samt hur viktigt man tycker det är att bolagen i fonden arbetar med mänskliga rättigheter och anställdas arbetsvillkor.

Så snart man svarat på minst ett område är den personliga hållbarhetsstämpeln aktiv och kommer synas som en liten symbol vid alla fonder som matchar de personliga valen, både i fondlistan och på respektive fondsida. Det framgår även på vilket sätt de fonder man har, som inte fått hållbarhetsstämpeln, avviker från respektive val. Självklart kan man ändra och uppdatera sin hållbarhetsstämpel när man vill.

”Vi vill göra det enklare för våra kunder att spara hållbart. Med hjälp av den personliga hållbarhetsstämpeln kan våra kunder dels analysera de fonder de redan har och se varför en del av dem inte fått stämpeln, dels hitta nya fonder som bättre matchar just deras syn på hållbarhet”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

För mer information vänligen kontakta: 
Rikard Josefson, VD, Avanza
070-206 69 55
E-post: rikard.josefson@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 350 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse “Årets nöjdaste sparkunder”. För mer information besök: https://www.avanza.se/ir