Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza minskar ägandet i Stabelo och stärker resultatet för fjärde kvartalet

 · Regulatorisk information
Stabelo har gjort en nyemission och i samband med denna har Avanza minskat sitt ägande i Stabelo till 19,8%. Aktieförsäljningen och omvärderingen av kvarvarande innehav kommer att stärka Avanzas resultat för fjärde kvartalet med 183 miljoner kronor.

Stabelo har gjort en nyemission till en värdering på 1,2 miljarder kronor (pre money). I och med nyemissionen minskar Avanza sitt ägande i Stabelo till 19,8% av utestående aktier, från tidigare 27,3%.

I samband med aktieförsäljningen får Avanza en intäkt på 62 miljoner kronor, vilket innebär ett resultat på 39 miljoner kronor. Det bokförda värdet på kvarstående aktier i Stabelo uppgår till 237 miljoner kronor, vilket innebär en omvärderingar på 144 miljoner kronor av kvarvarade aktier. Detta innebär att Avanza stärker resultatet för fjärde kvartalet med 183 miljoner kronor.

Stabelo klassificeras efter det minskade ägandet som ett aktieinnehav och därmed inte längre som ett intresseföretag till Avanza. Det innebär att Avanza framöver kommer att marknadsvärdera innehavet via Övrigt totalresultat.

”Intresset för Stabelos nyemission var stort och för att möjliggöra en bra ägarbild säljer vi en del av våra aktier och får på så sätt också tillbaka vår ursprungliga investering. Med kvarvarande ägarandel ser vi fortsatt stora möjligheter att generera mervärde till våra aktieägare”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

För mer information vänligen kontakta: 
Rikard Josefson, VD, Avanza
070-206 69 55
E-post: rikard.josefson@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 500 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,9 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir