Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bokslutskommuniké januari-december 2019 - Avanza Bank AB (publ)

 · Regulatorisk information
Denna bokslutskommuniké offentliggörs med anledning av att Avanza Bank AB (publ) har ett utestående förlagslån. Rapporten ska inte förväxlas med bokslutskommunikén för Avanza-koncernen som publicerades den 21 januari 2020.
  • Rörelseintäkterna ökade med 14 (5) procent till 876 (771) MSEK
  • Rörelsemarginalen uppgick till 38 (38) procent
  • Resultatet efter skatt ökade med 16 (–2) procent till 250 (215) MSEK
  • Resultat per aktie ökade med 16 (–2) procent till 454 (391) SEK
  • Styrelsen föreslår att inte lämna någon utdelning för 2019
  • Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Andra halvåret

  • Rörelseintäkterna ökade med 20 procent till 472 (393) MSEK
  • Resultatet efter skatt ökade med 26 procent till 152 (121) MSEK
  • Resultat per aktie ökade med 26 procent till 276 (221) SEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period eller datum föregående år om inte annat anges.

Kontaktuppgifter
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer
Tel: 08-409 420 17
Mejl: sofia.svavar@avanza.se