Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari – juni 2020 Avanza Bank AB (publ)

 · Regulatorisk information
Denna delårsrapport offentliggörs med anledning av att Avanza Bank AB (publ) har ett utestående förlagslån. Rapporten ska inte förväxlas med delårsrapporten för Avanza-koncernen som publicerades den 14 juli 2020.
  • Rörelseintäkterna ökade med 102 procent till 814 (404) MSEK
  • Rörelsemarginalen uppgick till 63 (34) procent
  • Resultatet efter skatt ökade med 292 procent till 383 (98) MSEK
  • Resultat per aktie ökade med 292 procent till 696 (178) SEK
  • Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Siffror inom parentes avser motsvarande period eller datum föregående år om inte annat anges.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer
Tel: 08-409 420 17
Mejl: sofia.svavar@avanza.se