Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Januari: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under januari ökat med 25.300 och uppgick vid månadens slut till 1.001.700. Redan i januari uppnåddes därmed det långsiktiga målet om 1 miljon kunder 2020. Nettoinflödet i januari var 6.240* MSEK, en ökning med över 160 procent jämfört med föregående månad och januari 2019.

jan-20 dec-19Förändring
månad %
jan-19Förändring
år %
Kunder, st1 001 700 976 4003847 10018
Nettoinflöde, MSEK6 240*2 2901722 350166
Sparkapital, MSEK422 300 407 7004319 80032
varav inlåning61 600*62 800-257 5007
Utlåning, MSEK23 600*23 000315 90048
varav värdepapperskrediter5 400*5 16054 52019
varav Superbolånet PB8 110*7 95026 00035
varav externa bolån (Bolån+)10 000*9 84025 39086
Antal courtagegenererande notor per dag, st **108 000 79 5003654 40099


* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 400 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,3 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir