Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juli: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2020 ökat med 164 000 och uppgick vid juli månads slut till 1 140 400. Det innebär en ökning med 24 900 kunder under juli. Nettoinflödet i juli var 5 270* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 46 500* MSEK hittills under 2020.

I nettoinflödet för juli ingår ett inflöde på 70 MSEK kopplat till ett fördjupat förvaltarsamarbete. Detta samarbete har bidragit till ett nettoinflöde på omkring 4 000 MSEK.

 jul-20 jun-20Förändring
månad %
jul-19Förändring
år %
Kunder, st1 140 400 1 115 5002914 60025
       
Nettoinflöde, MSEK5 270*5 350-14 24024
       
Sparkapital, MSEK466 800 444 6005370 90026
varav inlåning77 100*79 300-360 30028
       
Utlåning, MSEK25 700*25 200220 00029
varav värdepapperskrediter5 650*5 37054 67021
varav Superbolånet PB8 700*8 64016 92026
varav extern bolånevolym (Bolån+)11 400*11 20028 43035
       
Antal courtagegenerande notor per dag, st**156 700 153 100275 100109
       

* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 450 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir