Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Mars: Stora fondförsäljningar

”Turbulensen på marknaden har varit extrem och senaste veckorna har vi fått uppleva såväl historiens snabbaste börskrasch som återhämtning. Senaste veckans starka börs ska emellertid inte tas som en given signal att det nu vänt, enskilda dagar med ordentliga uppstudsar är snarare ett klassiskt mönster i tider av börsoro. Den snabba nedgången oroade fondspararna, som gjort de största försäljningarna på flera år. Försäljningarna är breda, köpen få och spararna ökar istället på andelen kontanter i portföljen”, säger Johanna Kull, sparekonom Avanza.

Avanzas sparare gör 4,5 fondaffärer per fondkund i mars. Det är 22 procent fler än i fjol, visar statistik från 596 800 fondkunder hos Avanza.

Månadens klart mest sålda fonder är företagsobligationsfonder.

”Företagsobligationsfonder har pressats hårt i den senaste tidens marknadsoro, som fått den svenska företagsobligationsmarknaden att i princip frysa till is. Det, tillsammans med stora utflöden från i princip alla företagsobligationsfonder, har lett till att flera av fonderna fått stänga tillfälligt då en korrekt prissättning inte kunnat göras. En olycklig men sannolikt ofrånkomlig situation, då kvarvarande fondsparare annars skulle få ta en orimligt hög nota. Nu hoppas vi att Riksbankens utlovade stödköp av företagsobligationer får marknaden att stabiliseras, så att alla fonder kan öppna så fort som möjligt”, säger Kull.

Mest köptaMest sålda
Korträntefonder (USD)Företagsobligationsfonder
Korträntefonder (Euro)Sverigefonder

Globalfonder

Teknikfonder

Fastighetsfonder

Bland aktiefonder är det de stora Sverige- och globalfonderna som sett störst utflöden, men även senaste årets vinnare teknik- och fastighetsfonder säljs av på bred front.

”Att spara extra efter en lång börsuppgång och sedan bli orolig och trycka på säljknappen efter en brant nedgång är ett av de vanligaste investeringsmisstagen. Ett misstag som tyvärr känns igen när man sätter månadens stora fondförsäljningar i relation till de stora fondköpen som gjordes i början av året. Självklart ska man som sparare minska sin börsexponering om det är pengar man snart behöver använda, men är man långsiktig bör man absolut fortsätta med sitt månadssparande. Det brukar så gott som alltid ge bäst avkastning över tid”, säger Kull.

De enda fonderna som köps är korträntefonder noterade i dollar och euro.

”Den svenska kronan brukar tappa mot stora världsvalutor i tider av marknadsoro och så även denna gång. Inflödena i korträntefonder noterade i utländska valutor, tyder på att spararna tror att kronan kommer fortsätta att försvagas. När man investerar i till exempel en korträntefond noterad i dollar, får man en avkastning som i princip följer den amerikanska dollarns utveckling gentemot kronan. Sparandet i dessa fonder är alltså främst en valutainvestering, snarare än en ränteinvestering. Viktigt att tänka på här är att valutakurser är notoriskt svåra att förutspå”, säger Kull.

Fondhandel


Mars
2020
Februari
2020
Förändring månad %Mars
2019
Förändring
år %
Fondkunder596 800607 700-2482 20024
Fondaffärer2 701 0002 264 000191 387 70095
Fondaffärer per fondkund och månad4,53,7222,955
Fondaffärer per dag90 00075 5001946 30094

För mer information:
Johanna Kull, sparekonom Avanza
070-452 48 34
E-post: johanna.kull@avanza.se
Twitter: @kulljohanna