Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

November: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2020 ökat med 270 700 och uppgick vid november månads slut till 1 247 100. Det innebär en ökning med 27 300 kunder under november. Nettoinflödet i november var 6 170* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 69 900* MSEK hittills under 2020.

I november publicerades statistik från Sparbarometern avseende tredje kvartalet 2020. Avanzas andel av sparmarknaden ökade och uppgick vid kvartalets slut till 5,4 procent. Andelen av nettoinflödet var 22,3 procent. Rullande 12M uppgick nettoinflödet till 19,4 procent.

Avanzas andel av nyutlåningen på bolånemarknaden uppgick under tredje kvartalet till 2,2 procent, inkluderat både Superbolånet PB och externa bolån via Stabelo.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till icke kollektivavtalad tjänstepension uppgick under perioden oktober 2019 – september 2020 till 7,0 procent enligt statistik från Svensk Försäkring. Det var en ökning från 6,6 procent motsvarande period ett år tidigare.

 nov-20 okt-20Förändring
månad %
nov-19Förändring
år %
Kunder, st1 247 100 1 219 8002963 90029
       
Nettoinflöde, MSEK6 170*6 10012 540143
       
Sparkapital, MSEK546 500 498 40010394 30039
varav inlåning79 400*79 900-162 40027
       
Utlåning, MSEK28 900*28 300222 50028
varav värdepapperskrediter6 560*6 49015 06030
varav Superbolånet PB9 220*9 08027 78019
varav extern bolånevolym (Bolån+)13 100*12 70039 68035
       
Antal courtagegenererande notor per dag, st **177 900 175 400175 700135
       

* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 500 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 5,4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir